Postovi

Ovo je pjesma koja liječi ribe: otkriti poeziju, ponovo učiti gledati